Business Continuity Management - 15.6.2023

 • Kurz je zaměřen na:
  • přípravu plánů kontinuity a plánů obnovy
  • zvládání a trénování krizových situací při výpadcích služeb IT, které vedou k významným snížení ztrát
  • mezinárodní standardy, které pomáhají budovat kvalitní BCM
  • platnou a připravovanou legislativu ČR týkající se BCM
  • ...a další související témata

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen nejen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, ale také na řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery, výběrová řízení v informatice a certifikace informačních systémů.

Akademie ICT managementu

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen nejen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, ale také na řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery, výběrová řízení v informatice a certifikace informačních systémů.

Nabídka kurzů

Bezpečné zdravotnictví

Kyberbezpečnost součást moderní nemocnice

Nejbližší termín: 23.3.2023

Kyberbezpečnost

Povinnost ze zákona – dobrá pro všechny

Nejbližší termín: 30.3.2023

Digitální
služby

v moderním světě a specifika průkaznosti

Nejbližší termín: rok 2023

Strategie ICT v 21. století I.

Budování hodnoty, agility a inovace

Nejbližší termín: rok 2024

Strategie ICT v 21. století II.

Budování hodnoty ICT – lidé a peníze

Nejbližší termín: 4.-5. dubna.2023

Strategie ICT v 21. století III.

Výzvy projektového řízení - legislativa, řízení, agilita

Nejbližší termín: rok 2023

DevOps

Kdo chvíli stál, stojí opodál

Nejbližší termín: rok 2023

Umění řízení služeb aneb SLA v praxi

Důvěřuj, ale prověřuj
 

Nejbližší termín: rok 2023

Digitální transformace

Vítejte v džungli digitální transformace – nástroje a metody

Nejbližší termín: rok 2023

Business Continuity Management

 
 

Nejbližší termín: 15.6.2023

Právo a IT

 
 
 

Nejbližší termín: rok 2023

Našich školení se zúčastnili

Image

Co získáte absolvováním kurzu?

Schopnost formulovat strategické cíle a hodnoty ICT

Doporučení jak začlenit ICT do organizační struktury

Technicky jak transformovat strategické cíle ve střednědobé a krátkodobé plány

Návod na tvorbu ICT strategie

Dovednosti potřebné pro prosazování ICT iniciativ a mnohem více...

Absolvováním závazných kurzů a získáním 60 kreditů obdrží účastník certifikát (titul) „Certifikovaný Manager ICT“

Každý účastník školení obdrží Index Akademie ICT managementu