Strategie ICT v 21. století I. – 20.-21.9.2022 
Budování hodnoty, agility a inovace
Kurz vám pomůže se zorientovat v potřebách pro 21. století

  • jaké trendy by každý manažer měl vzít v úvahu – jak ovlivňují IT a jak firmu
  • jak nastavit strategii IT a organizaci IT
  • jak řídit inovaci a změny ve firmě a přitom udržet stabilní provoz

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen nejen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, ale také na řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery, výběrová řízení v informatice a certifikace informačních systémů.

Akademie ICT managementu

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen nejen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, ale také na řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery, výběrová řízení v informatice a certifikace informačních systémů.

Nabídka kurzů

Kyberbezpečnost

Povinnost ze zákona – dobrá pro všechny

Nejbližší termín: 10.11.2022

Digitální
služby

v moderním světě a specifika průkaznosti

Nejbližší termín: rok 2023

Digitální transformace

Vítejte v džungli digitální transformace – nástroje a metody

Nejbližší termín: rok 2023

Strategie ICT v 21. století I.

Budování hodnoty, agility a inovace

Nejbližší termín: 20.-21.9.2022

Strategie ICT v 21. století II.

Budování hodnoty ICT – lidé a peníze

Nejbližší termín: květen 2023

Strategie ICT v 21. století III.

Výzvy projektového řízení - legislativa, řízení, agilita

Nejbližší termín: léto 2022

DevOps

Kdo chvíli stál, stojí opodál

Nejbližší termín: rok 2023

Umění řízení služeb aneb SLA v praxi

Důvěřuj, ale prověřuj
 

Nejbližší termín: rok 2023

Business Continuity Management

 
 

Nejbližší termín: 18.10.2022

Právo a IT

 
 
 

Nejbližší termín: podzim 2022

Našich školení se zúčastnili

Image

Co získáte absolvováním kurzu?

Schopnost formulovat strategické cíle a hodnoty ICT

Doporučení jak začlenit ICT do organizační struktury

Technicky jak transformovat strategické cíle ve střednědobé a krátkodobé plány

Návod na tvorbu ICT strategie

Dovednosti potřebné pro prosazování ICT iniciativ a mnohem více...

Absolvováním závazných kurzů a získáním 60 kreditů obdrží účastník certifikát (titul) „Certifikovaný Manager ICT“

Každý účastník školení obdrží Index Akademie ICT managementu