Co je Akademie ICT

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen nejen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, ale také na řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery, výběrová řízení v informatice a certifikace informačních systémů.

Co získáte absolvováním kurzu?

Schopnost formulovat strategické cíle a hodnoty ICT

Doporučení jak začlenit ICT do organizační struktury

Technicky jak transformovat strategické cíle ve střednědobé a krátkodobé plány

Návod na tvorbu ICT strategie

Dovednosti potřebné pro prosazování ICT iniciativ a mnohem více...

Každý účastník školení obdrží Index Akademie ICT managementu

Absolvováním závazných kurzů a získáním 60 kreditů obdrží účastník certifikát (titul) „Certifikovaný Manager ICT“

Našich školení se zúčastnili

Image

Naše společnost TATE International s.r.o., před více jak 16 lety přišla s projektem vzdělávání ICT managementu formou nezávislých školení. ICT akademie představuje systém vzdělávání pro střední a vrcholový management v ICT. Byla navržena a připravena předními odborníky z nejprestižnějších komerčních institucí, pracovníky z univerzit a odborníky ze statních institucí.

Další informace o kreditním systému

Po absolvování každého kurzu a workshopu získá účastník příslušný počet kreditů, který bude zapsán do Indexu účastníka. Po absolvování kurzu Strategie ICT v 21. století I. a II. včetně workshopů získá účastnický certifikát.

Absolvováním navazujících závazných kurzů a získáním 60 kreditů obdrží účastník certifikát (titul) „Certifikovaný Manager ICT“ (Certified Manager of ICT – CMICT). Zbývající kredity do konečného počtu 60 lze získat absolvováním libovolné kombinace dalších kurzů.

Podmínkou získání kreditů je absolvování závazných a volitelných kurzů v průběhu pěti let. K získání kreditů neopravňuje absolvování dvou stejných kurzů. Získané kredity nelze převádět déle než pět let.

Připravujeme pro Vás také

Casopis DSM
DSM je odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat. Jeho posláním je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v širších souvislostech.
IS2

Přijměte pozvání na již XXIII. ročník konference IS2. Renomovaní řečníci ze zahraničí i z České republiky přednesou příspěvky k aktuálním tématům a trendům z oblasti informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Metamorfosa
Cyklus diskusních a odborně-vzdělávacích setkání nad aktuálními tématy v netradičním prostředí za účasti předních osobností a odborníků.

Organizátorem Akademie ICT je

Tate International

Máte nějaké dotazy či připomínky ke konferenci IS2?

+420 737 215 220
aict@tate.cz

Kanceláře

TATE International, s.r.o.
Hořejší nábřeží 21
Praha 5
150 00

Sídlo firmy

Pod spravedlností 931
156 00 Praha 5
IČO: 25148125
DIČ: CZ25148125

Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.