Právo a IT

Nejbližší termín:
podzim 2022

Zajímá Vás...

  • vývoj a implementace software a praktické aspekty tvorby a realizace softwarových smluv
  • aktuální trendy v ICT bezpečnosti a ochraně a správě dat
  • shrnutí zásadních evropských a národních právních norem ovlivňujících oblast ICT
  • přehled relevantní právní úpravy a zajímavých rozhodnutí regulátorů a soudů
  • postřehy z praxe a praktické ukázky
  • praktické postřehy k práci ICT manažera z pohledu právníka
  • co dát do smluv s dodavateli, když chcete mít funkční BCM?
  • na co si dát v této oblasti pozor?

Kurz je určen pro

  • vyšší management – management podniku, management zodpovědný za ICT, CIO, manažery provozních rizik, vedoucí projektu, finanční ředitele, hlavní účetní, pracovníky zodpovědné za přípravu a úpravu směrnic a metodických postupů a zadavatele veřejných výběrových řízení

Cena

11.900 Kč + DPH 21 %

Počet kreditů

8

Další informace

Cena kurzu včetně workshopu 11.900 Kč + DPH 21 %
Délka kurzu je 8 hodin.
Počet kreditů za tento kurz je 8.
Workshopy jsou součastí všech bloků.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky

Do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení

Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Místo konání

bude upřesněno