Umění řízení služeb aneb SLA v praxi

Důvěřuj, ale prověřuj

Nejbližší termín:
21.11.2023

Co si ze školení odnesete?

Cílem kursu je Vás nejen seznámit s tím, jak se SLA konstruují, ale primární snahou přednášejících je Vás obohatit o zkušenosti jak z dodavatelské, tak z odběratelské strany.

SLA a pohled na ně se liší podle povahy zaměření organizace, a proto se kurs zaměřuje spíše na filozofii/přístup k tomu, jak definovat, měřit a řídit kvalitu služeb v organizaci.

  • Znalost, jak a v jaké struktuře popisovat metriky pro dodávky služeb.
  • Dozvíte se, jak stanovovat cíle a provázat je na měřitelné parametry.
  • Zkusíte si na příkladech SLA popsat, diskutovat rizika dopadu, diskutovat o jejich vazbách na sankce.
  • Podíváme se i na aplikaci SLA na interní procesy v organizaci a s tím spojená rizika.
  • Jak tedy rozdělit odpovědnost za provoz dílčích částí služby?
  • Jak navrhovat architekturu a požadované provozní parametry služeb s ohledem na jejich závislost na dodávkách externích či interních partnerů?

Kurz je určen pro

  • Pro všechny, kdo mají zodpovědnost za vedení lidí nebo projektů.
  • Pro ty, kdo nastavují smluvní podmínky dodavatelům
  • Pro všechny, kdo se podílejí na vytváření smluv na dodávky služeb.
  • Pro ty, kdo chtějí řídit na základě měřitelných ukazatelů

Cena

11.990 Kč + DPH 21 %

Počet kreditů

8

Další informace

Cena kurzu včetně workshopu 11.900 Kč + DPH 21 %
Délka kurzu je 8 hodin.
Počet kreditů za tento kurz je 8.
Workshopy jsou součastí všech bloků.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky

Do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení

Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Místo konání

bude upřesněno

Zúčastnili jste se kurzu? Napište nám Vaše dojmy. Děkujeme!

You are not logged in. Please login to continue

Náplň kurzu:
Lektor:
Praktický přínos:

Reviews