Umění řízení služeb aneb SLA v praxi

Důvěřuj, ale prověřuj

Nejbližší termín:
léto 2022

Co si ze školení odnesete?

Cílem kursu je Vás nejen seznámit s tím, jak se SLA konstruují, ale primární snahou přednášejících je Vás obohatit o zkušenosti jak z dodavatelské, tak z odběratelské strany.

SLA a pohled na ně se liší podle povahy zaměření organizace, a proto se kurs zaměřuje spíše na filozofii/přístup k tomu, jak definovat, měřit a řídit kvalitu služeb v organizaci.

  • Znalost, jak a v jaké struktuře popisovat metriky pro dodávky služeb.
  • Dozvíte se, jak stanovovat cíle a provázat je na měřitelné parametry.
  • Zkusíte si na příkladech SLA popsat, diskutovat rizika dopadu, diskutovat o jejich vazbách na sankce.
  • Podíváme se i na aplikaci SLA na interní procesy v organizaci a s tím spojená rizika.
  • Jak tedy rozdělit odpovědnost za provoz dílčích částí služby?
  • Jak navrhovat architekturu a požadované provozní parametry služeb s ohledem na jejich závislost na dodávkách externích či interních partnerů?

Kurz je určen pro

  • Pro všechny, kdo mají zodpovědnost za vedení lidí nebo projektů.
  • Pro ty, kdo nastavují smluvní podmínky dodavatelům
  • Pro všechny, kdo se podílejí na vytváření smluv na dodávky služeb.
  • Pro ty, kdo chtějí řídit na základě měřitelných ukazatelů

Cena

11.900 Kč + DPH 21 %

Počet kreditů

8

Další informace

Cena kurzu včetně workshopu 11.900 Kč + DPH 21 %
Délka kurzu je 8 hodin.
Počet kreditů za tento kurz je 8.
Workshopy jsou součastí všech bloků.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky

Do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení

Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Místo konání

bude upřesněno