Strategie ICT v 21.století III.B

Podniková architektura pro manažery

Nejbližší termín:
28.2.2024

Enterprise architektura pro manažery

Tak jako každá budova má architekturu, i když ji nenavrhoval architekt, tak každá organizace má svou architekturu, nějakou strategii (i když není psaná), své cíle, poskytuje nějaké služby. Architekturu organizace nenavrhují architekti, ale management firmy a její vlastníci. Architekt ale umí organizaci jako celek popsat pomocí diagramů, které vizualizují strukturu firmy, její služby i IT systémy, které je podporují. Umí organizaci popsat od strategického záměru, přes motivace, až po jednotlivé role a jejich činnosti, a na úrovni IT systémů pak navázat svými vlastními návrhy. Vizualizace často hodně komplexních vztahů jednotlivých prvků organizace pomáhá managementu odhadnout dopady změn, které chtějí udělat, je to dobrý podklad pro diskusi, ať již na strategické úrovni, nebo na úrovni optimalizace procesů a zlepšení podpory, kterou poskytují IT systémy. Archimate je základním jazykem e-Governmentu. Proto přicházíme s kursem, jehož cílem je naučit účastníky architektonické diagramy číst a používat je a motivovat k systémovému přístupu.

 

Kurz je určen pro

  • Top i střední management
  • Zájemce o Enterprise architekturu
  • Zadavatele projektů IT systémů
  • Dodavatele IT řešení do státní správy
  • Pracovníky zodpovědné za rozvoj IT

Co se naučíte?

  • Základní strukturu popisu organizace a jejích IT systémů v jazyku Archimate
  • Seznámíte se s výhodami vizualizace architektury organizace
  • Budete umět diagramy číst
  • Poznáte, když něco podstatného chybí

Cena

11.990 Kč + DPH 21 %

Počet kreditů

8

Další informace

Cena kurzu včetně workshopu 11.900 Kč + DPH 21 %
Délka kurzu je 1 den.
Počet kreditů za tento kurz je 8.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky

Do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení

Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Zúčastnili jste se kurzu? Napište nám Vaše dojmy. Děkujeme!

You are not logged in. Please login to continue

Náplň kurzu:
Lektor:
Praktický přínos:

Reviews