Naši školitelé

Všichni naši školitelé jsou experty ve svém oboru. V oboru ICT se pohybují již řadu let a načerpali obsáhlé vědomosti. Ty rádi předávají i vám!

Image

Radek Beneš

Radek spojuje zejména svět technologií se světem lokálního a evropského práva. Jako jmenovaný soudní znalec v oborech Kriminalistika, se specializací bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita, dále Kybernetika, výpočetní technika, se specializací na technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochranu dat, a v neposlední řadě i jmenování v oboru Ekonomika, ceny a odhady, se specializací na software, produkty a služby informačních technologií.

Image

Milan Brzoň

Milan Brzoň se v oblasti IT pohybuje již od roku 1995, kdy svoji kariéru započal jako programátor. Postupně pracoval na různorodých projektech od zavádění platebních karet a programování terminálů v jazyce C, přes implementaci internetového bankovnictví na platformě J2EE až po nasazování nového core systému v České pojišťovně za využití Oracle DB. Zkušenosti s různými technologiemi se mu hodili při přechodu na pozici IT manažera v provozu. Od roku 2010 je zodpovědný za tým, který má v České pojišťovně a Generali na starosti správu vývojových a testovacích prostředí, a to od webových a aplikačních serverů až po databáze.

Image

Karel Budka

Advokát a vedoucí právního oddělení skupiny společností Invia Group CEE, zodpovědný ze právní agendu největší středoevropské online cestovní agentury, působící v ČR/SK/HU/PL. Karel se velkou část svého profesního života se zabývá právními aspekty podnikání v online prostředí v tomto regionu, a to od procesu kontraktace, compliace, až po veřejnoprávní regulaci distribuce nejrůznějších produktů a služeb, a to včetně interakce s lokálními dozorovými úřady.

Image

Josef Donát

Je držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a zapsaným mediátorem. Dlouhodobě se věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek IT systémů. Intenzivně se věnuje dopadům nařízení eIDAS do našeho právního prostředí.

Image

Hana Gawlasová

Hana je zkušeným právníkem v oblasti People & Technology s přehledemo dopadech technologií na řízení byznysu a lidských zdrojů. Poskytovala také poradenství v transakčních a operačních otázkách týkajících se dodávek technologií, informační bezpečnosti, regulace v oblasti el. komunikací a tzv. “humanware“. Od samého počátku “digitální laviny” se intenzivně věnuje boji proti kybernetickým útokům.

Image

Oto Hausmann

Ředitel logistiky ve společnosti Datart. Podílel se na mnoha lokálních i mezinárodních projektech v oblastech státní správy, bankovnictví, logistiky a retailu. Dlouhodobě se zabývá vedením pracovních seminářů, krizovým řízením projektů a rozvojem projektových manažerů. Absolvoval certifikaci PMP a externě přednáší projektové řízení na VŠE.

Image

Jiří Chejn

Jiří se zabývá prolínáním technologií do pracovního prostředí. Řízení a kontrola rizik na pracovišti, odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovněprávní aspekty práce s výpočetní technikou patří mezi nejfrekventovanější témata, se kterými se pravidelně potýká.

Image

Mgr. Peter Chrenko

Je partnerem firmy PwC a věnuje se problematice organizační transformace a řízení lidí. V PwC dříve vedl daňové a právní oddělení. Před nástupem do PwC pracoval 3 roky jako náměstek ministerstva financí a vedl transformaci finanční správy a daňové sekce MF. V roce 2002 integroval firmy Andersen a EY na Slovensku a pak EY řídil jako vedoucí partner do roku 2007. Je přesvědčený, že každá organizace dokáže zvýšit svůj výkon lepším motivováním a řízením svých zaměstnanců a využitím vhodných informačních a komunikačních technologií.

Image

Nicole Jančová

Nicole se věnuje řešení sporů a problematice ochrany osobních údajů. Nicole má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím klientů v komplexních projektech týkajících se osobních údajů a soukromí. Asistuje také průběžně přední mezinárodní poradenské společnosti s implementací programu kybernetické bezpečnosti s ohledem na ochranu osobních údajů.

Image

Jiří Kárník

Je zástupcem ředitele odboru eGovernmentu na Ministerstvu vnitra a dlouhodobě se věnuje projektům spojeným s transformací agend směrem k digitálním službám. Má zkušenosti s řízením desítek zaměstnanců a několika projektů ze strukturálních fondů. Je výrazným zastáncem zavádění inovací do veřejného sektoru a moderních metod řízení. V současnosti je jeho hlavní náplní práce řízení projektů spojených s optimalizací životních událostí a zaváděním standardů digitálních služeb státu.

Image

Petr Kramosil

Více než 18 let se věnuje podnikové architektuře a návrhu informačních systémů a procesů. Od roku 2001 působil ve společnosti CoreComputer, posléze NextiraOne a nakonec Dimension Data. Od roku 2014 zastává jako externí spolupracovník pozici Hlavního Enterprise architekta v rezortu Ministerstva zemědělství, účastní se eGovernment aktivit Rady vlády pro digitální strategii a Digitální Česko. Během své dosavadní kariéry se podílel v roli architekta a hlavního konzultanta na projektech navrhujících a implementujících ITSM procesy, podpůrné nástroje a další integrační komponenty v nadnárodních společnostech, jako jsou ČSOB/KBC, Česká spořitelna, Global payments, O2, T-Mobile, Vodafone, ČEZ, České radiokomunikace a v mnoha dalších.

Image

Ing. Lukáš Klášterský

Lukáš Klášterský v současnosti působí v oblasti IT Infrastruktury v Erste group - předního poskytovatele finančních služeb ve střední Evropě. V rámci více než 20 let profesního působení v oblasti IT a Telco má bohaté zkušenosti s poskytováním služeb, realizací projektů a transformací, expertní znalosti trendů. Působil na manažerských pozicích debis IT Services Czech (později T-system), Lucent technologies, Telefonica O2, Česká pojišťovna/Generali Group. V současnosti působí v oblasti IT infrastruktury Erste group.

Image

Miroslav Lhotský

Miroslav Lhotský v současné době působí jako infrastrukturní a delivery architekt v České spořitelně a Erste, předního poskytovatele finančních služeb v rámci střední Evropy. Během své 15 leté praxe prošel provozem aplikací a systémů, vývojem a integrací aplikací včetně vedení týmu architektury. Působil v České pojišťovně / Generali nebo Novartisu.

Image

Martin Maisner

Advokát a rozhodce. Martin je uznávaným expertem v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

Image

Ing. Richard Michálek

Richard Michálek má více než 20 let praxe v oboru systémové integrace, sítí, informační bezpečnosti a business continuity. Během těchto let působil na různých manažerských a technických pozicích v Armádě ČR, konzultantské společnosti i velké nadnárodní korporaci. Soustředí se na praktické výstupy systémů řízení a použití bezpečnostních technologií. Své zkušenosti z dlouholeté praxe a mnoha úspěšných projektů nyní uplatňuje jako nezávislý konzultant pro bezpečnost informací a business continuity.

Image

Vladimír Polách

Advokát s více než desetiletou praxí v oblasti řešení sporů a souvisejících disciplínách, včetně trestního práva. V rámci trestněprávní agendy se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a compliance programy.

Image

RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA

Eva Racková se informačním systémům a jejich bezpečnosti věnuje více než 20 let. 12 let vykonávala funkci CIO pro společnosti KPMG v České republice. Je členkou redakční rady DSM a v současné době pracuje pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Image

Kamil Rečičár

Profesionál v oblasti bezpečnosti s vice než 10ti letou praxí a mezinárodní zkušeností. Více než 8 let se věnuje oblasti řízení continuity činností převážně ve finančních institucích, kde se věnoval všem oblastem řízení continuity a krizového řízení, od ustavení a zavedení programu BCM do denních činností organizace, až po stanovení a testování BCP/DRP či aktivace krizového řízení organizace. Aktuálně pracuje jako konzultant v oblasti BCM a kybernetické bezpečnosti ve společnosti EY.

Image

RNDr. Viktor Seige, CSc.

Profesně se věnuje již více než 12 let řízení projektů, specializuje se na oblasti Business Intelligence a Corporate Performance Management. Úspěšně realizoval rozsáhlé projekty pro přední společnosti především v segmentech Finance, Banking a Industry. Působil na manažerských pozicích ve společnostech Reporters a Ness. V současnosti pracuje pro společnost Raiffeisenbank jako Senior Project Manager. Pravidelně publikuje a vystupuje na odborných akcích. Je držitelem profesní certifikace IPMA Certified Senior Project Manager a je členem řídícího výboru TATE International.

Image

Jiří Severa

Jiří Severa je Accenture Manažer s více jak 11-ti letou zkušeností v oblasti systémové integrace se zaměřením na business intelligence v bankovníctví a pojišťovnictví. Prošel všemi rolemi v rámci standardního delivery životního cyklu - od analýzy, přes vývoj, až po testing. Aktuálně pracuje jako programový manažer na mezinárodním projektu, kde vede analytické a vývojové týmy pracující v Praze s klientem v západní Evropě. Jíří je zároveň DevOps capability lead pro Accenture Central Europe.

Image

Jiří Slabý

Ex-konzultant těch největších společností IT světa (IBM, Deloitte )toho času zakladatelem a ředitelem firmy SECURU, která se zaměřuje na poradenství a projekty v oblastech kybernetické a informační bezpečnosti, ochrany osobních údajů a problematikou připravenosti na mimořádné situace. Celý život zasvětil světu IT a to zejména aspektům bezpečnosti. Specializuje se na bezpečnostní technologie, penetrační testování, detekci a řešení bezp. incidentů a ochranu dat.

Image

Jan Strelička

Je partnerem advokátní kanceláře Strelička & Partners. Poskytoval právní podporu při mnoha projektech, jejichž hodnota dosahuje výše několika miliard korun. Pracoval na přípravě komplexních právních dokumentací z různých oblastí (včetně ICT a poskytování specializovaných služeb). Podporoval klienty při realizaci řady fúzí a akvizic a vyjednávání klíčových transakčních dokumentů. Dále úspěšně řešil spory klientů v desítkách řízení před civilními, rozhodčími a správními soudy. Aktivní je také v zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Image

David Šetina

Konzultant, bezpečnostní specialista, manažer a team leader, architekt IT řešení, inovátor a evangelista moderní doby s mnohaletými pracovními zkušenostmi. Je velkým příznivcem nových směrů a technologií. Rád hledá nové možnosti a metody řízení organizací a věří v jejich využití pro zdokonalování jejich fungování. Moderní technologie mají sloužit lidem, lidé je obsluhují a pomocí nich řídí svoje činnosti. Proto se při svoji práci zaměřuje nejen na technickou stránku řešení, ale zejména na způsob, jak budou s danými řešeními pracovat koncoví a klíčoví uživatelé.

Image

Jaroslav Tajbr

Jaroslav řeší právní otázky spojené s vývojem softwaru, jeho implementací a souvisejícími službami. Je advokátem s více než 15 lety zkušeností v oblasti ICT, médií, duševního vlastnictví a ochrany soukromí. Zabývá se otázkami autorských práv a jejich efektivním nastavením a ochranou. V minulosti vedl řadu compliance projektů v oblasti ICT a ochrany dat.

Image

Petra Věžníková

Petra se zaměřuje na právo ICT a kybernetickou bezpečnost. Zabývá se i problematikou softwarového práva a koncipováním softwarových smluv. Ve své praxi zastupuje objednatele i dodavatele a participuje na vývoji SW a jeho implementaci.

Image

Ing. Pavel Východský, Ph.D.

Pavel Východský působí již 25 let v manažerských pozicích nejdříve v České pojišťovně a dceřiných společnostech skupiny ČP/PPF a následně ve VZP ČR, kde působil v liniových a statutárních pozicích v oblastech provozu pojištění, restrukturalizace, corporate governance, vyšetřování pojistných podvodů, interní bezpečnosti, interního auditu a řízení ICT. Byl i manažerem nebo sponzorem strategických, transformačních, restrukturalizačních a implementačních projektů. Je členem programového výboru konference IS2. Je externím členem katedry financí a ekonomie Bankovního institutu vysoké školy. Je profesionálním mentorem. V současnosti se zabývá řízením strategických projektů.

Image

Ing. Michal Wojnar, CISA

Ředitel v oddělení Cyber & Privacy ve společnosti PwC Česká republika. Více než 15 let se pohybuje v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních technologií. Dlouhodobě pomáhá organizacím s nastavením bezpečnostní strategie a její implementací. Profesně se orientuje zejména na oblasti řízení a auditu bezpečnosti (ISMS) a také Incident Response / SOC. Moderátor odborných seminářů a přednášející na veřejných fórech. Držitel certifikací OSCP, GDAT, CISA, CISSP a CEH.