Naši školitelé

Všichni naši školitelé jsou experty ve svém oboru. V oboru ICT se pohybují již řadu let a načerpali obsáhlé vědomosti. Ty rádi předávají i vám!

Image

Radek Beneš

Radek spojuje zejména svět technologií se světem lokálníhoRadek spojuje zejména svět technologií se světem lokálníhoa evropského práva. Jako jmenovaný soudní znalec v oborechKriminalistika, se specializací bezpečnost a ochranadat, počítačová a informační kriminalita, dále Kybernetika,výpočetní technika, se specializací na technické a programovévybavení, bezpečnost informačních systémů a ochranudat, a v neposlední řadě i jmenování v oboru Ekonomika,ceny a odhady, se specializací na software, produkty a službyinformačních technologií.

Image

Milan Brzoň

Milan Brzoň se v oblasti IT pohybuje již od roku 1995, kdy svoji kariéruMilan Brzoň se v oblasti IT pohybuje již od roku 1995, kdy svoji kariéruzapočal jako programátor. Postupně pracoval na různorodých projektechod zavádění platebních karet a programování terminálů v jazyce C, přes implementaciinternetového bankovnictví na platformě J2EE až po nasazovánínového core systému v České pojišťovně za využití Oracle DB. Zkušenostis různými technologiemi se mu hodili při přechodu na pozici IT manažerav provozu. Od roku 2010 je zodpovědný za tým, který má v České pojišťovněa Generali na starosti správu vývojových a testovacích prostředí, a tood webových a aplikačních serverů až po databáze.

Image

Karel Budka

Advokát a vedoucí právního oddělení skupiny společnostíAdvokát a vedoucí právního oddělení skupiny společnostíInvia Group CEE, zodpovědný ze právní agendu největší středoevropskéonline cestovní agentury, působící v ČR/SK/HU/PL.Karel se velkou část svého profesního života se zabývá právnímiaspekty podnikání v online prostředí v tomto regionu, a tood procesu kontraktace, compliace, až po veřejnoprávní regulacidistribuce nejrůznějších produktů a služeb, a to včetněinterakce s lokálními dozorovými úřady.

Image

Josef Donát

Je držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014,Je držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014,je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a zapsanýmmediátorem. Dlouhodobě se věnuje rozsáhlým projektům v oblastioutsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetickébezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek IT systémů. Intenzivně se věnujedopadům nařízení eIDAS do našeho právního prostředí.

Image

Hana Gawlasová

Hana je zkušeným právníkem v oblasti People & Technology s přehledemHana je zkušeným právníkem v oblasti People & Technology s přehledemo dopadech technologií na řízení byznysu a lidských zdrojů.Poskytovala také poradenství v transakčních a operačních otázkáchtýkajících se dodávek technologií, informační bezpečnosti, regulacev oblasti el. komunikací a tzv. “humanware“. Od samého počátku “digitálnílaviny” se intenzivně věnuje boji proti kybernetickým útokům.

Image

Oto Hausmann

Ředitel logistiky ve společnosti Datart. Podílel se na mnoha lokálních i mezinárodních projektech v oblastech státní správy, bankovnictví, logistiky a retailu. Dlouhodobě se zabývá vedením pracovních seminářů, krizovým řízením projektů a rozvojem projektových manažerů. Absolvoval certifikaci PMP a externě přednáší projektové řízení na VŠE.

Image

Jiří Chejn

Jiří se zabývá prolínáním technologií do pracovního prostředí. Řízení a kontrolaJiří se zabývá prolínáním technologií do pracovního prostředí. Řízení a kontrolarizik na pracovišti, odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovněprávníaspekty práce s výpočetní technikou patří mezi nejfrekventovanějšítémata, se kterými se pravidelně potýká.

Image

Mgr. Peter Chrenko

Je partnerem firmy PwC a věnuje se problematice organizační transformace a řízení lidí. V PwC dříve vedl daňové a právní oddělení. Před nástupem do PwC pracoval 3 roky jako náměstek ministerstva financí a vedl transformaci finanční správy a daňové sekce MF. V roce 2002 integroval firmy Andersen a EY na Slovensku a pak EY řídil jako vedoucí partner do roku 2007. Je přesvědčený, že každá organizace dokáže zvýšit svůj výkon lepším motivováním a řízením svých zaměstnanců a využitím vhodných informačních a komunikačních technologií.

Image

Nicole Jančová

Nicole se věnuje řešení sporů a problematice ochrany osobních údajů.Nicole se věnuje řešení sporů a problematice ochrany osobních údajů.Nicole má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím klientů v komplexníchprojektech týkajících se osobních údajů a soukromí. Asistuje také průběžněpřední mezinárodní poradenské společnosti s implementací programukybernetické bezpečnosti s ohledem na ochranu osobních údajů.

Image

Jiří Kárník

Je zástupcem ředitele odboru eGovernmentu na Ministerstvu vnitra a dlouhodoběJe zástupcem ředitele odboru eGovernmentu na Ministerstvu vnitra a dlouhodoběse věnuje projektům spojeným s transformací agend směrem k digitálnímslužbám. Má zkušenosti s řízením desítek zaměstnanců a několika projektů zestrukturálních fondů. Je výrazným zastáncem zavádění inovací do veřejnéhosektoru a moderních metod řízení. V současnosti je jeho hlavní náplní práceřízení projektů spojených s optimalizací životních událostí a zaváděním standardůdigitálních služeb státu.

Image

Petr Kramosil

Více než 18 let se věnuje podnikové architektuře a návrhu informačníchVíce než 18 let se věnuje podnikové architektuře a návrhu informačníchsystémů a procesů. Od roku 2001 působil ve společnosti CoreComputer, posléze NextiraOne a nakonec Dimension Data. Od roku2014 zastává jako externí spolupracovník pozici Hlavního Enterprisearchitekta v rezortu Ministerstva zemědělství, účastní se eGovernmentaktivit Rady vlády pro digitální strategii a Digitální Česko. Během svédosavadní kariéry se podílel v roli architekta a hlavního konzultantana projektech navrhujících a implementujících ITSM procesy, podpůrnénástroje a další integrační komponenty v nadnárodních společnostech,jako jsou ČSOB/KBC, Česká spořitelna, Global payments, O2, T-Mobile,Vodafone, ČEZ, České radiokomunikace a v mnoha dalších.

Image

Ing. Lukáš Klášterský

Lukáš Klášterský v současnosti působí v oblasti IT Infrastruktury v Erste group - předního poskytovatele finančních služeb ve střední Evropě. V rámci více než 20 let profesního působení v oblasti IT a Telco má bohaté zkušenosti s poskytováním služeb, realizací projektů a transformací, expertní znalosti trendů. Působil na manažerských pozicích debis IT Services Czech (později T-system), Lucent technologies, Telefonica O2, Česká pojišťovna/Generali Group. V současnosti působí v oblasti IT infrastruktury Erste group.

Image

Miroslav Lhotský

Miroslav Lhotský v současné době působí jako infrastrukturní a deliveryMiroslav Lhotský v současné době působí jako infrastrukturní a deliveryarchitekt v České spořitelně a Erste, předního poskytovatele finančníchslužeb v rámci střední Evropy. Během své 15leté praxe prošel provozemaplikací a systémů, vývojem a integrací aplikací včetně vedení týmu architektury.Působil v České pojišťovně / Generali nebo Novartisu.

Image

Martin Maisner

Advokát a rozhodce. Martin je uznávaným expertem v oblasti právaAdvokát a rozhodce. Martin je uznávaným expertem v oblasti právainformačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativníhořešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

Image

Ing. Richard Michálek

Richard Michálek má více než 20 let praxe v oboru systémové integrace,Richard Michálek má více než 20 let praxe v oboru systémové integrace,sítí, informační bezpečnosti a business continuity. Během těchto letpůsobil na různých manažerských a technických pozicích v Armádě ČR,konzultantské společnosti i velké nadnárodní korporaci. Soustředí se napraktické výstupy systémů řízení a použití bezpečnostních technologií. Svézkušenosti z dlouholeté praxe a mnoha úspěšných projektů nyní uplatňujejako nezávislý konzultant pro bezpečnost informací a business continuity.

Image

Vladimír Polách

Advokát s více než desetiletou praxí v oblasti řešení sporů a souvisejícíchAdvokát s více než desetiletou praxí v oblasti řešení sporů a souvisejícíchdisciplínách, včetně trestního práva. V rámci trestněprávní agendy sezabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a complianceprogramy.

Image

RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA

Eva Racková se informačním systémům a jejich bezpečnosti věnuje více než 20 let. 12 let vykonávala funkci CIO pro společnosti KPMG v České republice. Je členkou redakční rady DSM a v současné době pracuje pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Image

Kamil Rečičár

Profesionál v oblasti bezpečnosti s vice než 10ti letou praxí a mezinárodníProfesionál v oblasti bezpečnosti s vice než 10ti letou praxí a mezinárodnízkušeností. Více než 8 let se věnuje oblasti řízení continuity činností převážněve finančních institucích, kde se věnoval všem oblastem řízení continuity akrizového řízení, od ustavení a zavedení programu BCM do denních činnostíorganizace, až po stanovení a testování BCP/DRP či aktivace krizového řízeníorganizace. Aktuálně pracuje jako konzultant v oblasti BCM a kybernetickébezpečnosti ve společnosti EY.

Image

RNDr. Viktor Seige, CSc.

Profesně se věnuje již více než 12 let řízení projektů, specializuje se na oblasti Business Intelligence a Corporate Performance Management. Úspěšně realizoval rozsáhlé projekty pro přední společnosti především v segmentech Finance, Banking a Industry. Působil na manažerských pozicích ve společnostech Reporters a Ness. V současnosti pracuje pro společnost Raiffeisenbank jako Senior Project Manager. Pravidelně publikuje a vystupuje na odborných akcích. Je držitelem profesní certifikace IPMA Certified Senior Project Manager a je členem řídícího výboru TATE International.

Image

Jiří Severa

Jiří Severa je Accenture Manažer s více jak 11-ti letou zkušeností v oblastiJiří Severa je Accenture Manažer s více jak 11-ti letou zkušeností v oblastisystémové integrace se zaměřením na business intelligence v bankovníctvía pojišťovnictví. Prošel všemi rolemi v rámci standardního deliveryživotního cyklu - od analýzy, přes vývoj, až po testing. Aktuálně pracujejako programový manažer na mezinárodním projektu, kde vede analytickéa vývojové týmy pracující v Praze s klientem v západní Evropě. Jíří jezároveň DevOps capability lead pro Accenture Central Europe.

Image

Jiří Slabý

Ex-konzultant těch největších společností IT světa (IBM, Deloitte)Ex-konzultant těch největších společností IT světa (IBM, Deloitte)toho času zakladatelem a ředitelem firmy SECURU, kteráse zaměřuje na poradenství a projekty v oblastech kybernetickéa informační bezpečnosti, ochrany osobních údajů a problematikoupřipravenosti na mimořádné situace. Celý životzasvětil světu IT a to zejména aspektům bezpečnosti. Specializujese na bezpečnostní technologie, penetrační testování,detekci a řešení bezp. incidentů a ochranu dat.

Image

Jan Strelička

Je partnerem advokátní kanceláře Strelička & Partners. Poskytoval právní podporuJe partnerem advokátní kanceláře Strelička & Partners. Poskytoval právní podporupři mnoha projektech, jejichž hodnota dosahuje výše několika miliard korun.Pracoval na přípravě komplexních právních dokumentací z různých oblastí (včetněICT a poskytování specializovaných služeb). Podporoval klienty při realizaci řady fúzía akvizic a vyjednávání klíčových transakčních dokumentů. Dále úspěšně řešil sporyklientů v desítkách řízení před civilními, rozhodčími a správními soudy. Aktivní jetaké v zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Image

David Šetina

Konzultant, bezpečnostní specialista, manažer a team leader, architektKonzultant, bezpečnostní specialista, manažer a team leader, architektIT řešení, inovátor a evangelista moderní doby s mnohaletými pracovnímizkušenostmi. Je velkým příznivcem nových směrů a technologií. Rádhledá nové možnosti a metody řízení organizací a věří v jejich využití prozdokonalování jejich fungování. Moderní technologie mají sloužit lidem,lidé je obsluhují a pomocí nich řídí svoje činnosti. Proto se při svoji prácizaměřuje nejen na technickou stránku řešení, ale zejména na způsob,jak budou s danými řešeními pracovat koncoví a klíčoví uživatelé.

Image

Jaroslav Tajbr

Jaroslav řeší právní otázky spojené s vývojem softwaru, jeho implementacíJaroslav řeší právní otázky spojené s vývojem softwaru, jeho implementacía souvisejícími službami. Je advokátem s více než 15 lety zkušenostív oblasti ICT, médií, duševního vlastnictví a ochrany soukromí. Zabývá seotázkami autorských práv a jejich efektivním nastavením a ochranou. V minulostivedl řadu compliance projektů v oblasti ICT a ochrany dat.

Image

Petra Věžníková

Petra se zaměřuje na právo ICT a kybernetickou bezpečnost. ZabýváPetra se zaměřuje na právo ICT a kybernetickou bezpečnost. Zabýváse i problematikou softwarového práva a koncipováním softwarovýchsmluv. Ve své praxi zastupuje objednatele i dodavatele a participujena vývoji SW a jeho implementaci.

Image

Ing. Pavel Východský, Ph.D.

Pavel Východský působí již 25 let v manažerských pozicích nejdříve v České pojišťovně a dceřiných společnostech skupiny ČP/PPF a následně ve VZP ČR, kde působil v liniových a statutárních pozicích v oblastech provozu pojištění, restrukturalizace, corporate governance, vyšetřování pojistných podvodů, interní bezpečnosti, interního auditu a řízení ICT. Byl i manažerem nebo sponzorem strategických, transformačních, restrukturalizačních a implementačních projektů. Je členem programového výboru konference IS2. Je externím členem katedry financí a ekonomie Bankovního institutu vysoké školy. Je profesionálním mentorem. V současnosti se zabývá řízením strategických projektů.

Image

Ing. Michal Wojnar, CISA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má více než 6 let praxeVystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má více než 6 let praxev oddělení Řízení rizik ve společnosti PwC a dohromady 9 let praxev informačních technologiích. V současnosti se věnuje oblasti krizovémuřízení a kontinuitě podnikání, řízení rizik v IT a prověrkám kontrolníhoprostředí podniků. Zabývá se rovněž problematikou zvyšovánípovědomí managementu o kybernetické a informační bezpečnosti.Spoluzakladatel PwC Business Continuity fóra v České republice.