Digitální transformace

Vítejte v džungli digitální transformace – nástroje a metody

Nejbližší termín:
únor 2022

Co si ze školení odnesete?

  • Všechny organizace stojí v současné dynamické době před zásadní volbou, vyvinout se společně s digitálním světem nebo zůstat uvězněné v překonaných způsobech fungování, tuto postupnou změnu nazýváme digitální transformací.
  • Kurz má za cíl představit několik cest (programové řízení, orchestrace), jakými se taková kompletní digitální transformace vydat a zároveň nastínit nástroje, které napomohou jejímu úspěchu
  • Pro digitální transformaci je typická změna firemní kultury, zároveň tato změna kultury umožní logičtější a snazší zavádění modernějších metod řízení konkrétních projektů jako je Agile a DevOps a pochopení správného mixu s metodami Waterfall.
  • Nabízíme nový pohled na organizaci jako celek, cestu, která je dlouhodobá a trnitá, nenabízíme jednoduchá řešení, ale způsoby fungování, jakými lze dojít k trvalým změnám a trvalým benefitům.

Kurz je určen pro

  • Pro všechny, kdo mají zodpovědnost za vedení lidí nebo projektů
  • Pro ty, kdo nastavují smluvní podmínky dodavatelům
  • Pro všechny, kdo se podílejí na vytváření smluv na dodávky služeb
  • Pro ty, kdo chtějí řídit na základě měřitelných ukazatelů

Cena

11.990 Kč + DPH 21 %

Počet kreditů

8

Další informace

Cena kurzu včetně workshopu 11.900 Kč + DPH 21 %
Délka kurzu je 8 hodin.
Počet kreditů za tento kurz je 8.
Workshopy jsou součastí všech bloků.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky

Do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení

Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Místo konání

bude upřesněno